Coed Varsity Pom Pon Pom Pom, Girls Varsity Sideline Cheer · State Spirit 2017